21.3.2022

Nyt on hyvä aika vaikuttaa

”Tässä työssä pitää ymmärtää ennen kaikkea ihmistä”, sanoo Luolakankaan kaavasuunnittelusta vastaava Ismo Vendelin.

Luolakankaan kaavoituksen suunnittelusta vastaava Ismo Vendelin  (kuvassa oikealla) sanoo, että Luolakankaan tuulivoimahankkeen valmistelu on tehty tavallista huolellisemmin.

”Lähtökohta on hyvä, koska se on realistinen. Hankkeen suunnittelu ei ole vielä valmis, mutta se on hyvin lähellä toteuttamiskelpoista. Voimaloiden alustavasta sijoittelusta näkee, että etäisyydet rakennuksista, luonto ja sähköverkko on pyritty ottamaan huomioon poikkeuksellisen hyvin. Hyviä palikoita on paljon.”

Vendelin työskentelee maankäytön suunnittelun päällikkönä konsulttiyhtiö AFRYn toimistolla Oulussa. Hänen mukaansa YVA ja sen kanssa rinnakkain etenevä kaavoitus pyrkivät aidosti huomioimaan alueen asukkaiden, käyttäjien ja luonnon tarpeet.

Paras todiste vaikutusmahdollisuuksista on se, etteivät tuulivoimahankkeet toteudu juuri koskaan täsmälleen alustavien hankeaihioiden mukaisina. Vendelin kannustaa Luolakankaan lähialueen asukkaita ja mökkiläisiä haastamaan hankkeen suunnittelijoita ja kysymään heiltä suoraan, mitä paksun paperinivaskan tiedot tarkoittavat esimerkiksi yksittäisen kiinteistön kannalta.

Suunnittelijat ja Kajaanin kaupungin päättäjät eivät voi luultavasti toteuttaa kaikkia toiveita. Laki velvoittaa heitä kuitenkin sovittamaan mahdollisimman hyvin yhteen erilaiset ihmisten ja luonnon tarpeet. Hankkeiden kannattajat ovat yleensä hiljaisempia kuin niiden vastustajat. Ismo Vendelinin mukaan suunnittelussa pitää huomioida myös neutraalisti asiaan suhtautuvien kansalaisten edut.

”Mitä tarkoittaa reilu peli, siitä käydään paljon keskustelua. Yksittäisten kiinteistön omistajien huoli lähtee siitä, että vaikutukset voivat olla suuriakin. Tässä työssä pitää ymmärtää ennen kaikkea ihmistä.”

21.3.2022

”Haluamme saada esiin maksimivaikutukset”

Tuulivoimaloiden ääni herätti eniten huolta Otanmäen yleisötilaisuudessa. Alueen parhaita asiantuntijoita ovat alueen asukkaat ja mökkiläiset. Tästä asiasta olivat samaa mieltä…

21.3.2022

Luolakankaan YVA-tilaisuuden materiaalit katsottavissa

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Kajaanin Luolakankaan alueella, joka sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Otanmäestä lounaaseen. Pohjan Voiman…

3.3.2022

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on asetettu nähtäville

Pohjan Voima suunnittelee enintään yhdeksästä tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista noin viisi kilometriä Otanmäen taajamasta lounaaseen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 20…