1.11.2023

Luolakankaan tuulipuistosta lisäselvityksiä

Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Kajaanin Luolakankaalle suunniteltavan tuulipuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.

Yhteysviranomainen pitää selvityksiä ja vaikutusten arviointia pääosin riittävänä, mutta toivoo jatkosuunnittelun yhteydessä lisäselvityksiä lajistoon ja ekologisiin yhteyksiin liittyen.  Hankkeen jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota erityisesti hankkeiden yhteisvaikutuksiin, jotka kohdistuvat luonnonympäristöön, eläinlajistoon ja lähellä  asuviin ihmisiin.

ELY-keskuksen mielestä on tärkeää, että hankkeen vaikutuksille altistuvia ihmisiä kuullaan jatkosuunnittelun aikana ja mielipiteet otetaan huomioon. Se edistää hankkeen sosiaalista hyväksyttävyyttä.

LISÄTIEDOT

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima
+358 50 370 4092

28.9.2023

Paikallistuntemus mahdollistaa töiden sujumisen

Kajaanin Otanmäessä elokuun alussa pidetyssä yrittäjätilaisuudessa esiteltiin Luolakankaan tuulivoimahanketta paikallisille yrittäjille. Mutkattomassa tilaisuudessa tuli esille useita esimerkkejä siitä, miten pienet…

15.6.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 2.8.2023

Kajaanin Luolakankaan tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 2.8.2023 klo 17-19. Kahvitarjoilu alkaen kello 16.30. Yleisötilaisuus järjestetään Otanmäen koululla, osoitteessa Uunimiehentie…

15.6.2023

KUTSU YRITTÄJILLE: MITÄ TUULIPUISTO TARKOITTAA PAIKALLISILLE YRITYKSILLE?

Pohjan Voima suunnittelee Kajaanin Luolakankaalle tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025 ja rakentamisen valmistelu 2024. Tällä hetkellä hankkeen YVA-prosessi ja…