28.9.2023

Paikallistuntemus mahdollistaa töiden sujumisen

Kajaanin Otanmäessä elokuun alussa pidetyssä yrittäjätilaisuudessa esiteltiin Luolakankaan tuulivoimahanketta paikallisille yrittäjille. Mutkattomassa tilaisuudessa tuli esille useita esimerkkejä siitä, miten pienet asiat saattavat johtaa siihen, että työmiehet joutuvat odottelemaan ja työt seisovat.

Paikalla oli potentiaalisia yhteistyökumppaneita tuulipuiston rakentamis- ja tuotantovaiheeseen. Muut kiinnostuneet yrittäjät voivat kertoa halukkuudestaan
osallistua tuulipuiston töihin hankesivujen kautta.

Tuulipuistohanke selvästi kiinnosti yrittäjiä. Pohjan Voima sai kiitosta siitä, että se on sitoutunut käyttämään hankkeessa mahdollisimman paljon paikallisia yrityksiä.

”Tarvetta on erityisesti maanrakennukseen, sähköverkkoon sekä voimaloiden käyttöön ja kunnossapitoon liittyvälle työlle”, kertoi Pohjan Voiman Tomi Mäkipelto.

Yrittäjien lisäksi paikalla oli myös Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva. Hän haluaisi nähdä, että pitemmällä tähtäimellä Kajaaniin syntyisi myös paikallinen tuulivoimaloiden huoltokeskus. Se työllistäisi paikallisia sekä lisäisi kaupungin verotuloja.

1.11.2023

Luolakankaan tuulipuistosta lisäselvityksiä

Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Kajaanin Luolakankaalle suunniteltavan tuulipuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Yhteysviranomainen pitää…

15.6.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 2.8.2023

Kajaanin Luolakankaan tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 2.8.2023 klo 17-19. Kahvitarjoilu alkaen kello 16.30. Yleisötilaisuus järjestetään Otanmäen koululla, osoitteessa Uunimiehentie…

15.6.2023

KUTSU YRITTÄJILLE: MITÄ TUULIPUISTO TARKOITTAA PAIKALLISILLE YRITYKSILLE?

Pohjan Voima suunnittelee Kajaanin Luolakankaalle tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025 ja rakentamisen valmistelu 2024. Tällä hetkellä hankkeen YVA-prosessi ja…