28.6.2021

Pohjan Voima aloittaa tuulivoimaloiden hankesuunnittelun Kajaanin Luolakankaalle

Uusi tuulivoimahanke käynnistetään Otanmäen seudun asukkaiden keskustelutilaisuudella.

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima aloittaa tuulipuiston hankesuunnittelun Kajaanin Luolakankaan alueella, joka sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Otanmäestä lounaaseen. Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa alueelle enimmillään yhdeksän tuulivoimalaa, joiden nimellinen teho on 50–90 MW.

”Luolakankaan alue sopii hyvin tuulisähkön tuotantoon”, Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo. ”Voimaloiden lähialueilla on vähän asutusta, maat ovat pääosin metsätalouskäytössä ja sähköverkko on hyvässä kunnossa. Puitteet ovat hyvät.”

Pohjan Voima julkistaa tuulipuistohankkeen keskustelutilaisuudessa, joka järjestetään seudun asukkaille torstaina 1.7. klo 18 pandemiatilanteen vuoksi verkkokokouksena. Tilaisuuden linkki on saatavilla aiemmin samana päivänä hankkeen projektisivuilla luolakangas.fi

Tilaisuudessa kerrotaan, että hanketta koskeva kaavoitusaloite ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) pyritään käynnistämään syksyllä. Projekti on esitelty myös Kajaanin kaupunginhallitukselle.

Kaavoitus- ja lupaprosessien aikatauluista riippuen voimaloiden rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuonna 2024, ja tuulisähkön tuotannon voi alkaa seuraavana vuonna.  Suunniteltavien tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä: tornin korkeus on 200 metriä ja siiven pituus 100 metriä. Yksittäisen voimalan nimellisteho on 6–10 MW.

Toimitusjohtaja Mäkipelto odottaa hyvää yhteistyötä otanmäkeläisten ja muiden seudun asukkaiden ja maanomistajien kanssa:

”Uskomme sellaiseen vuoropuheluun, jossa kuunnellaan aidosti toista ihmistä. Haluamme hoitaa asiat niin hyvin kuin mahdollista ja toimia ihmistä ja luontoa kunnioittaen. Jos kysymyksiä herää, paikalliset ihmiset voivat olla yhteydessä suoraan minuun. Ihmisten lisäksi meidän täytyy ottaa huomioon myös ne sidosryhmät, jotka eivät osaa puhua omasta puolestaan. Kainuussa tähän joukkoon kuuluvat esimerkiksi sudet.”

Pohjan Voima on suomalainen energiayhtiö, jonka omistajilla on pitkä kokemus erilaisista energia-alan tehtävistä. Tomi Mäkipelto on työskennellyt aiemmin mm. YIT:n energialiiketoiminnasta vastaavana johtajana, ja EPV Energiassa hän oli vastuussa kaikkiaan kahdentoista suuren tuulivoimahankkeen vetämisestä.

Mäkipellon mukaan Pohjan Voima käyttää hankkeissaan mahdollisimman paljon paikallisia ammattilaisia ja alueella toimivia urakoitsijoita.

”Pohjan Voima tekee megaprojektien sijasta maltillisen kokoisia hankkeita: tarpeeksi suuria ollakseen kaupallisesti järkeviä mutta riittävän pieniä, jotta ne voidaan sovittaa paikalliseen maisemaan”, hän sanoo.

”Pidämme jalat maassa ja tunnustamme sen tosiasian, ettei mikään energian tuotanto ole täysin haitatonta eikä edes päästötöntä. Vähäpäästöisen tuulisähkön tuottaminen kotimaassa on kuitenkin järkevämpää kuin sähkön ostaminen lännestä tai kaasun tuonti idästä. Hyvän teknisen kehityksen ansiosta Luolakankaan hanke voidaan toteuttaa ilman Suomen valtion tukea.”

LISÄTIEDOT
Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092

28.9.2023

Paikallistuntemus mahdollistaa töiden sujumisen

Kajaanin Otanmäessä elokuun alussa pidetyssä yrittäjätilaisuudessa esiteltiin Luolakankaan tuulivoimahanketta paikallisille yrittäjille. Mutkattomassa tilaisuudessa tuli esille useita esimerkkejä siitä, miten pienet…

15.6.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 2.8.2023

Kajaanin Luolakankaan tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 2.8.2023 klo 17-19. Kahvitarjoilu alkaen kello 16.30. Yleisötilaisuus järjestetään Otanmäen koululla, osoitteessa Uunimiehentie…

15.6.2023

KUTSU YRITTÄJILLE: MITÄ TUULIPUISTO TARKOITTAA PAIKALLISILLE YRITYKSILLE?

Pohjan Voima suunnittelee Kajaanin Luolakankaalle tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025 ja rakentamisen valmistelu 2024. Tällä hetkellä hankkeen YVA-prosessi ja…